Akustyka budowlana

Alt
Akustyka budowlana

W 2015 roku weszła w życie nowa norma PN-B-02151-3:2015-10 (zastępująca normę PN-B-02151-3:1999) – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dla przedsiębiorców istotnym elementem dokumentu jest część 3 – Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach elementów budowlanych. W 2018 roku pojawiła się natomiast norma PN-B-02151-2:2018: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach, w której część 2 to Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Oprócz powyższych, istotne są też wytyczne z 2013 roku – norma PN-EN ISO 717-1:2013-08 oraz PN-EN ISO 717-2:2013-08.

Kompleksowa obsługa z zakresu akustyki budowlanej

Akustyka budowlana stanowi jeden z podstawowych elementów projektowania obiektów, których wnętrza wymagaja ochrony akustycznej. Oferujemy kompleksową pomoc, proponując skuteczne rozwiązania. Zajmujemy się m.in.:

 • opracowaniem wytycznych akustycznych dla ścian zewnętrznych budynku – wyznaczenie miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego pochodzącego od różnych źródeł, przybliżonej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, izolacyjności akustycznej elementów budowlanych przeznaczonych do wykonania przegród zewnętrznych, wypadkowej izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej,
 • opracowaniem operatu akustycznego – wyznaczenie wymagań akustycznych dla przegród, właściwości akustycznych elementów zewnętrznych przegród budowlanych, wymaganej izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych, określenie dopuszczalnego poziomu dźwięków uderzeniowych, obliczenia akustyczne dla urządzeń własnych,
 • przeprowadzaniem analizy akustycznej wnętrz – analiza charakteru i układu pomieszczeń, ustalenie wymogów akustycznych: czasu pogłosu, dopuszczalnego tła akustycznego, wartości współczynnika zrozumiałości mowy STI, średniego pogłosowego współczynnika pochłaniania akustycznego, przewidywalnych wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej, poziomu tła akustycznego związanego zarówno z przenikającym hałasem zewnętrznym, jak i wewnętrznym związanym z wyposażeniem technicznym budynku.

Norma akustyczna

Dzięki powyższym analizom oraz opracowaniom, jesteśmy w stanie zaproponować konkretne zmiany. Oferujemy wówczas pomoc w projektowaniu:

 • elewacji – odpowiedni dobór materiałów budowlanych dla ścian masywnych, okien nawiewników,
 • wnętrz – dobór materiałów stosowanych na przegrody wewnętrzne, obudowę kanałów wentylacyjnych, sufity, stropy,
 • wyposażenie wnętrz – dobór materiałów wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, sposób realizacji.

Ponadto pomagamy uzyskać certyfikację środowiskową budynków, odnoszącą się bezpośrednio do ich przyjazności względem środowiska oraz komfortu przyszłego użytkowania metodą BREEAM.

Zapytaj o szczegóły

  Administratorem danych osobowych będzie Comekoprojekt sp. z o.o. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: rodo@comekoprojekt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego, a jeżeli wyrażą Państwo zgodę również w celu wysyłania informacji marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie, wysyłając informacje na podany wyżej adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.
  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci