Akustyka budowlana

Alt
Akustyka budowlana

W 2015 roku weszła w życie nowa norma PN-B-02151-3:2015-10 (zastępująca normę PN-B-02151-3:1999) – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dla przedsiębiorców istotnym elementem dokumentu jest część 3 – Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach elementów budowlanych.

W 2018 roku pojawiła się natomiast norma PN-B-02151-2:2018: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach, w której część 2 to Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Oprócz powyższych, istotne są też wytyczne z 2013 roku – norma PN-EN ISO 717-1:2013-08 oraz PN-EN ISO 717-2:2013-08.

Kompleksowa obsługa z zakresu akustyki budowlanej

Akustyka budowlana stanowi jeden z podstawowych elementów projektowania obiektów, których wnętrza wymagaja ochrony akustycznej. Oferujemy kompleksową pomoc, proponując skuteczne rozwiązania. Zajmujemy się m.in.:

 • opracowaniem wytycznych akustycznych dla ścian zewnętrznych budynku – wyznaczenie miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego pochodzącego od różnych źródeł, przybliżonej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, izolacyjności akustycznej elementów budowlanych przeznaczonych do wykonania przegród zewnętrznych, wypadkowej izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej,
 • opracowaniem operatu akustycznego – wyznaczenie wymagań akustycznych dla przegród, właściwości akustycznych elementów zewnętrznych przegród budowlanych, wymaganej izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych, określenie dopuszczalnego poziomu dźwięków uderzeniowych, obliczenia akustyczne dla urządzeń własnych,
 • przeprowadzaniem analizy akustycznej wnętrz – analiza charakteru i układu pomieszczeń, ustalenie wymogów akustycznych: czasu pogłosu, dopuszczalnego tła akustycznego, wartości współczynnika zrozumiałości mowy STI, średniego pogłosowego współczynnika pochłaniania akustycznego, przewidywalnych wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej, poziomu tła akustycznego związanego zarówno z przenikającym hałasem zewnętrznym, jak i wewnętrznym związanym z wyposażeniem technicznym budynku.

Dzięki powyższym analizom oraz opracowaniom, jesteśmy w stanie zaproponować konkretne zmiany. Oferujemy wówczas pomoc w projektowaniu:

 • elewacji – odpowiedni dobór materiałów budowlanych dla ścian masywnych, okien nawiewników,
 • wnętrz – dobór materiałów stosowanych na przegrody wewnętrzne, obudowę kanałów wentylacyjnych, sufity, stropy,
 • wyposażenie wnętrz – dobór materiałów wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, sposób realizacji.

Ponadto pomagamy uzyskać certyfikację środowiskową budynków, odnoszącą się bezpośrednio do ich przyjazności względem środowiska oraz komfortu przyszłego użytkowania metodą BREEAM.

Zapytaj o szczegóły

  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci