ISO

ISO

Norma ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego to pierwsza na świecie międzynarodowa norma środowiskowa, która pomaga wielu organizacjom usprawniać ich działania w zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju. Najnowsze wydanie normy ISO 14001:2015 zostało opublikowane 15 września 2015. Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz praktyczne w zakresie ubiegania się oraz dotrzymywania norm ISO 14001:2015.

Do naszych usług w zakresie wsparcia z ISO należy:

Wsparcie podczas wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 w firmie.

Obejmuje to:

 • wstępny audyt środowiskowy – wykonuje się go, aby określić aktualny stan firmy w kontekście spełnienia kryteriów środowiskowych oraz zgodności działalności zakładu z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
 • wsparcie i pomoc w osiągnięciu oczekiwanych przez prawo wymagań w zakresie ochrony środowiska (tj. gospodarka odpadami, emisja zanieczyszczeń do powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, emisja hałasu).
 • identyfikacje oraz ocenę kwestii środowiskowych i wyznaczenia tych znaczących.
 • wsparcie merytoryczne oraz formalne podczas doprowadzania do certyfikatu ISO 1400.

Opieka nad całym Systemem Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001:2015) w przedsiębiorstwie:

 • wsparcie merytoryczne oraz prawne w zakresie ochrony środowiska.
 • opracowywanie specjalnej dokumentacji, takiej jak: raporty, plany, rejestry czy instrukcje, które wynikają z procedur środowiskowych.
 • pomoc podczas tworzenia tych dokumentów.
 • tworzenie mierzalnych celów środowiskowych oraz zadań.
 • sprawowanie nadzoru nad zgodnością z polityką środowiskową.
 • branie udziału w audytach.
 • prowadzenie specjalnych szkoleń, które mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.
 • sprawdzanie i aktualizowanie wszelkich kwestii środowiskowych.
 • prowadzenie rejestru potencjalnych awarii w zakresie ochrony środowiska, identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka i szans.
 • analiza środowiskowa cyklu życia produktów Life Cycle Assessment –LCA).
 • monitorowanie okresowe działań, które mają wpływ na środowisko.

Zapytaj o szczegóły

  Administratorem danych osobowych będzie Comekoprojekt sp. z o.o. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: rodo@comekoprojekt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego, a jeżeli wyrażą Państwo zgodę również w celu wysyłania informacji marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie, wysyłając informacje na podany wyżej adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.
  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci