ISO

ISO

Norma ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego to pierwsza na świecie międzynarodowa norma środowiskowa, która pomaga wielu organizacjom usprawniać ich działania w zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju. Najnowsze wydanie normy ISO 14001:2015 zostało opublikowane 15 września 2015. Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz praktyczne w zakresie ubiegania się oraz dotrzymywania norm ISO 14001:2015.

Do naszych usług w zakresie wsparcia z ISO należy:

Wsparcie podczas wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 w firmie.

Obejmuje to:

 • wstępny audyt środowiskowy – wykonuje się go, aby określić aktualny stan firmy w kontekście spełnienia kryteriów środowiskowych oraz zgodności działalności zakładu z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
 • wsparcie i pomoc w osiągnięciu oczekiwanych przez prawo wymagań w zakresie ochrony środowiska (tj. gospodarka odpadami, emisja zanieczyszczeń do powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, emisja hałasu).
 • identyfikacje oraz ocenę kwestii środowiskowych i wyznaczenia tych znaczących.
 • wsparcie merytoryczne oraz formalne podczas doprowadzania do certyfikatu ISO 1400.

Opieka nad całym Systemem Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001:2015) w przedsiębiorstwie:

 • wsparcie merytoryczne oraz prawne w zakresie ochrony środowiska.
 • opracowywanie specjalnej dokumentacji, takiej jak: raporty, plany, rejestry czy instrukcje, które wynikają z procedur środowiskowych.
 • pomoc podczas tworzenia tych dokumentów.
 • tworzenie mierzalnych celów środowiskowych oraz zadań.
 • sprawowanie nadzoru nad zgodnością z polityką środowiskową.
 • branie udziału w audytach.
 • prowadzenie specjalnych szkoleń, które mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.
 • sprawdzanie i aktualizowanie wszelkich kwestii środowiskowych.
 • prowadzenie rejestru potencjalnych awarii w zakresie ochrony środowiska, identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka i szans.
 • analiza środowiskowa cyklu życia produktów Life Cycle Assessment –LCA).
 • monitorowanie okresowe działań, które mają wpływ na środowisko.

Zapytaj o szczegóły

  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci