Stała obsługa

Stała obsługa

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska charakteryzują się dynamicznym tempem zmian. Prowadząc firmę, przedsiębiorca zobowiązany jest do monitorowania zmieniającego się prawa oraz niezwłocznej reakcji, w celu dostosowania działania firmy do wszelkich zmian i dochowania wymogów z zakresu ochrony środowiska. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ to nie jedyny obszar, nad którym przedsiębiorca sprawuje kontrolę. Niejednokrotnie problemem są również kwestie interpretacyjne. Widoczne różnice znacznie utrudniają zrozumienie przepisów, w konsekwencji czego podjęte działania nie zawsze są właściwymi. Wszelkie te niedogodności mogą zostać zniwelowane, jeżeli firma zdecyduje się na pomoc ze strony podmiotu zewnętrznego, którego praca opiera się na monitorowaniu oraz analizie przepisów ochrony środowiska i wdrażaniu ich w przedsiębiorstwie.

Obsługa w zakresie ochrony środowiska

Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorstw tak, aby zaktualizowane przepisy prawne mogły zostać niezwłocznie wdrożone. Skupiamy się na obszarze naszego zainteresowania – ochronie środowiska – dlatego też doskonale wiemy, kiedy następuje zmiana przepisów prawa w tym zakresie. Skutecznie pomagamy wdrażać wszelkie wymagane rozwiązania, biorąc pod uwagę branżę oraz specyfikę przedsiębiorstwa. Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza oraz doświadczenie umożliwiają dokładną i precyzyjną interpretację aktów prawnych, orzecznictw oraz literatury fachowej.

Jakie działania wykonujemy?

Stała obsługa obejmuje wiele czynności, w obrębie których działamy, m.in.:

 • świadczymy usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska na zasadzie „helpdesk”
 • reprezentujemy firmę przed organami administracyjnymi oraz kontrolnymi, w dużej mierze przygotowując ją do planowanej kontroli,
 • przekazujemy informację o zmianie przepisów prawa, wraz z analizą możliwych konsekwencji dla firmy,
 • rozliczamy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • sporządzamy raporty do GUS w zakresie ochrony środowiska (OS-1, OS-6, OS-3, G-06)
 • prowadzimy Karty Ewidencji Odpadów (KEO) w systemie BDO,
 • nadzorujemy wszelkie działania związane z gospodarką odpadów
 • sporządzamy sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
 • sporządzamy informacje dotyczące substancji kontrolowanej do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej w Warszawie.
 • kwalifikujemy urządzenia pod względem konieczności zakładania w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej Kart Urządzeń oraz monitorujemy częstości przeprowadzanych kontroli szczelności urządzeń.
 • koordynujemy wykonywanie niezbędnych pomiarów i badań wynikających z obowiązujących decyzji.
 • prowadzimy ewidencję opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty.
 • sporządzamy sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w systemie BDO.

Ponadto ustalamy i proponujemy działania korygujące a także organizujemy szkolenia dla pracowników zakładów na temat przestrzegania procedur środowiskowych. Jest to ważny element naszej pracy, ponieważ nie tylko właściciel firmy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, ale stosować się do nich powinni również pracownicy.

Zapytaj o szczegóły

  Administratorem danych osobowych będzie Comekoprojekt sp. z o.o. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: rodo@comekoprojekt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego, a jeżeli wyrażą Państwo zgodę również w celu wysyłania informacji marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie, wysyłając informacje na podany wyżej adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.
  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci