Realizacje

Budynek usługowo-biurowy z garażem podziemnym wraz z projektem zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną w Gdyni (oddziaływanie budynku na klimat akustyczny – Pol 05 BREEAM INC 2016) 
Przebudowa drogi nr 5297P Kotowiecko-Głóski – decyzja środowiskowa

Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta – decyzja środowiskowa
Analiza akustyczna zewnętrznych przegród przeszklonych dla wytypowanych pomieszczeń w obiekcie CIiZT Politechniki Lubelskiej 
Analiza akustyczna zgodnie z nowymi dopuszczalnymi poziomami hałasu dla zadania „Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S-11 Kołobrzeg- Poznań- Bytom długości 10+3 km”.
Analizy akustyczne dla stacji transformatorowej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, Warszawa
Analizy akustyczne dla ścian zewnętrznych zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie
Audyt środowiskowy dla zakładu ZALANDO LOUNGE LOGISTICS POLSKA Sp. z o.o. 
Audyt środowiskowy zakładu ZALANDO LOGISTICS OPERATIONS POLSKA Sp. z o.o.
Badania akustyki wnętrz w budynku MARATON,  Poznań, ul. Królowej Jadwigi   
Badania akustyki wnętrza pomieszczeń mieszkalnych w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej
Badania hałasu emitowanego do środowiska –  Budowa Maraton w Poznaniu ul. Maratońska 3 
Badania hałasu emitowanego do środowiska POLO Market w Kaliszu
Badania izolacyjności akustycznej ściany wewnętrznej między najemcami budynku biurowo-usługowego w Poznaniu
Budowa biogazowni rolniczej  w Jaromierzu,  gmina Człuchów – operat wodnoprawny
Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,2 MW  m. Dębowiec – operat wodnoprawny
Budowa biogazowni rolniczej w Byszewie, gmina Łobez – operat wodnoprawny
Budowa biogazowni rolniczej w Chociczy, gmina Nowe Miasto nad Wartą – operat wodnoprawny
Budowa biurowca klasy A MALTA HOUSE przy ul. Abpa. Antoniego Baraniaka w Poznaniu – decyzja środowiskowa
Budowa budynku biurowego wraz z salonem wystawowym pojazdów rolniczych John Deere w Tarnowie Podgórnym – decyzja środowiskowa
Budowa budynku produkcyjno-magazynowego do produkcji taśm pakowych firmy Dalpo w Rosnowie – decyzja środowiskowa
Budowa Centrum Handlowo Usługowego w Kutnie – decyzja środowiskowa
Budowa Centrum Handlowo-Usługowego Budynek B wraz z infrastrukturą, przy ul. Szwedzkiej w Poznaniu – decyzja środowiskowa
Budowa centrum usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Koszalinie – decyzja środowiskowa
Budowa drogi gminnej – Ostrzeszów Pustkowie – decyzja środowiskowa
Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – decyzja środowiskowa
Budowa drogi ul. Sikorskiego i budowa drogi w ul. Rataja w Kobyłce – decyzja środowiskowa
Budowa fabryki folii plastycznej FLEX FILMS EUROPA we Wrześni – decyzja środowiskowa
Budowa garaży podziemnych w zespołe budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Smolnej w Poznaniu – decyzja środowiskowa
Budowa hotelu, obiektów świadczących usługi hotelarskie i pawilonu gastronomicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Termalnej w Poznaniu – decyzja środowiskowa 
Budowa instalacji kriogenicznego rozkładu powietrza w Turku – decyzja środowiskowa
Budowa instalacji Napełniania Gazów Technicznych (NGT) i Hurtowni Farmaceutycznej (HF) w Turku – decyzja środowiskowa
Budowa marketu budowalnego Leroy Merlin  Szczecin-Kołbaskowo – decyzja środowiskowa
Budowa marketu budowalnego Leroy Merlin w Złotnikach, gmina Suchy Las – decyzja środowiskowa
Budowa marketu budowalnego Leroy Merlin w Koninie – decyzja środowiskowa
Budowa marketu budowalnego Leroy Merlin we Wrocławiu – decyzja środowiskowa
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie – decyzja środowiskowa
Budowa obwodnicy miasta Kartuzy w ciągach dróg wojewódzkich nr 211 Nowa Dąbrowa – Żukowo, nr 224 Sopieszyno – Tczew i nr 228 Bytów – Kartuzy – decyzja środowiskowa
Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn-Augustów – ponowna ocena oddziaływania na środowisko
Budowa parkingu buforowego przy stacji paliw z myjnią samochodową i infrastrukturą techniczną – decyzja środowiskowa
Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką –  odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury – decyzja środowiskowa
Budowa stacji paliw wraz z pylonem reklamowym, zbiornikami podziemnymi, wjazdami i wyjazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą w Dąbrówce – decyzja środowiskowa
Budowa trzech budynków produkcyjnych z suwnicami oraz zapleczem socjalno-biurowym  – decyzja środowiskowa
Budowa ul. Bukowej w Ostrzeszowie od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej nr 5594P  – decyzja środowiskowa
Budowa ul. Strykowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta  – analiza akustyczna
Budowa urządzenia wodnego w postaci budowy stawu wraz z przystosowaniem go do pełnienia funkcji przeciwpożarowej w gminie Rogoźno – operat wodnoprawny
Budowa uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci wodnokanalizacyjnych oraz budowa, przebudowa i rozbudowa odcinków dróg w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo wschodnia” – opracowanie koncepcji rozwoju strefy przemysłowej” – decyzja środowiskowa
Budowa wiaduktu nad torami PKP w rejonie ul. Niedziałkowskiego wraz z budową parkingu  w Środzie Wlkp. – decyzja środowiskowa
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowo-biurowymi w parterze i garażami podziemnymi w Poznaniu przy ul. Stróżyńskiego 11 – decyzja środowiskowa
Budowa zespołu mieszkaniowego przy ul. Bursztynowej w Gdańsku – decyzja środowiskowa
Budowa zespołu mieszkaniowego przy ul. Sowińskiego w Poznaniu – decyzja środowiskowa
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz”. – decyzja środowiskowa
Centrum handlowo-usługowe „Galeria Bialska”  w Białej Podlaskiej – decyzja środowiskowa
Centrum Handlowo-Usługowe oraz sklep Dom i Ogród wraz z parkingiem naziemnym i towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną w gminie Kołobrzeg – decyzja środowiskowa
Końcowa analiza akustyczna z zastosowaniem na dachu ekranów izolacyjnych – Budynek biurowo-usługowy w Poznaniu
Nadzór specjalisty ds. ochrony środowiska nad rozbiórką zbiorników paliwowych w związku z realizacją inwestycji rozbudowy parkingu wschodniego
Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska – Projekt Planu Remediacji ul. Karczewska w Warszawie 
Odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych z drogi krajowej nr 24 w m. Gorzyń – operat wodnoprawny
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub ziemi z odcinków skanalizowanych autostrady A2, odcinek Konin – Koło – Dąbie oraz odprowadzanie wód z okolic obiektów mostowych – operat wodnoprawny
Odprowadzanie wód opadowych z terenu drogi S5 Poznań (A2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A8 węzeł „Widawa”) Odcinek Kaczkowo – Korzeńsko – operat wodnoprawny
Określenie oddziaływania inwestycji na środowisko z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza  – Budowa trasy tramwajowej na Gocław odc. Al. Waszyngtona – pętla Gocław
Operat akustyczny dla budowy zespołu mieszkaniowego przy ul. Sowińskiego w Poznaniu 
Pomiary tła akustycznego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi
Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie ostrowskim poprzez budowę lądowiska  oraz przebudowę i doposażenie SOR – decyzja środowiskowa
Przebudowa ciągu ulic: Poznańskiej (od ronda „Solidarności”), Harcerskiej, Górnośląskiej i ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego w Kaliszu – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi gminnej Kajew-Wszołów – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi krajowej Nr 20  w miejscowości Śmiadowo – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi krajowej nr 72 Żdżary-Tuliszków – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi nr 5290P od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w Ostrowie Wlkp. z drogą nr 5285P w miejscowości Radłów – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi nr 5297 Górzno-Gutów – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi nr 5299P i 5300P w m. Lewków – budowa ścieżki rowerowej – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi powiatowej 5161P Daniszyn-Cegły – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 4332P  Łąkociny-Janków Zaleśny na odcinku Łąkociny-Sulisław – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 5305P Strzegowa-Gostyczyna – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory-Wierzbno – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 5324P Nabyszyce-Wierzbno – decyzja środowiskowa
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231  na odcinku Skórcz – węzeł autostrady A-1 „Kopytkowo”, stanowiącej dojazd do autostrady A-1 – decyzja środowiskowa
Przebudowa fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kępno – Wieruszów (realizowana w związku z budową drogi ekspresowej S11) – decyzja środowiskowa
Przebudowa i częściowa rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Chojny – Kłodawa o długości 15,9 km – decyzja środowiskowa
Przebudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu – decyzja środowiskowa
Przebudowa ul. Taczanowskiego w Zielonej Łące – decyzja środowiskowa
Przebudowa ulicy Dobrzeckiej w Kaliszu na odcinku od  do Ronda Dobrzeckiego do ul. Staszica – decyzja środowiskowa
Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Kaliszu, na odcinku od Al. Wojska Polskiego do granicy miasta – decyzja środowiskowa
Raport oddziaływania na środowisko dla wytwórni podłoża zastępczego – decyzja środowiskowa
Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski” w Ostrowie Wielkopolskim – decyzja środowiskowa
Rozbudowa drogi gminnej Marydół-Myje – decyzja środowiskowa
Rozbudowa drogi gminnej nr 114405E Gawłowice-Wacławów – decyzja środowiskowa
Rozbudowa drogi gminnej nr 114405E Gawłowice-Wacławów – decyzja środowiskowa
Rozbudowa drogi nr 4332P Łąkociny-Janków Zaleśny na odcinku Sulisław-Janków Zaleśny – decyzja środowiskowa
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań-Miedzichowo odcinek Sowia Góra-Międzychód – decyzja środowiskowa
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn – decyzja środowiskowa
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 Etap II na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłonowo do węzła autostrady A1 – decyzja środowiskowa
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry – decyzja środowiskowa
Rozbudowa fabryki Imperial Tobacco w Jankowicach – decyzja środowiskowa
Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu – operat wodnoprawny
Rozbudowa i przebudowa budynku pasteryzatorni podłoża do produkcji pieczarek wraz z niezbędną infrastruktura techniczną – decyzja środowiskowa
Rozbudowa istniejącego obiektu Centrum Handlowo-Rozrywkowego Zgorzelec Plaza – decyzja środowiskowa
Rozbudowa Leroy Merlin w Poznaniu przy ul. Głogowskiej – decyzja środowiskowa
Rozbudowa marketu budowlanego Leroy Merlin w Swarzędzu – decyzja środowiskowa
Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu – decyzja środowiskowa
Rozbudowa ulicy Romańskiej w Kaliszu – decyzja środowiskowa
Rozbudowa wraz z przebudową zakładu produkcyjnego Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. – decyzja środowiskowa
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Dalpo w Niepruszewie – decyzja środowiskowa
Rozbudowa zakładu produkcyjnego GESTAMP POLSKA Sp. z o.o.  we Wrześni – decyzja środowiskowa
Sprawozdanie z badań akustycznych pomieszczeń biurowca w Poznaniu
Sprawozdanie z badań akustyki wnętrza w budynku Malta House w Poznaniu
Sprawozdanie z badań poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku przy ul. Wałbrzyskiej w Poznaniu
Sprawozdanie z badań poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku w Poznaniu
Stacja paliw ze stacją kontroli pojazdów, myjnią samochodową ręczną i samoobsługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Poznaniu – decyzja środowiskowa
Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną i studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowym wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE AUTOSTRADY A2 NA ODCINKU OD GRANICY PAŃSTWA (ŚWIECKO) DO PLANOWANEGO ODCINKA AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL – DŁUGOŚĆ OK. 2 KM (ETAP II)” – decyzja środowiskowa
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu poligraficznego, gmina Kórnik – operat wodnoprawny
Wytwórnia podłoża do uprawy pieczarek – rozbudowa zakładu Holpol Compost Sp. z o.o. – decyzja środowiskowa
Wytwórnia Podłoża Zastępczego – budowa płyt fundamentowych pod parownice i zbiornik płynnego CO2, woj. łódzkie – decyzja środowiskowa
Wytyczne akustyczne dla stropów międzykondygnacyjnych i stropodachu projektu budynku usługowobiurowego w Gdyni 
Wytyczne akustyczne dla ścian zewnętrznych budynków projektu domów mieszkalnych przy ul. Milczańskiej w Poznaniu 
Wytyczne akustyczne dla ścian zewnętrznych budynków projektu domów mieszkalnych przy ul. Świerzawskiej w Poznaniu 
Wytyczne akustyczne dla ścian zewnętrznych budynków projektu przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku 
Wytyczne akustyczne dla ścian zewnętrznych projektu „Zespół dwóch budynków usługowych o funkcji biurowej i biurowo- hotelowej wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w Warszawie” 
Wytyczne akustyczne dla ścian zewnętrznych projektu budynku biurowego w Łodzi przy ul. Kilińskiego
Wytyczne akustyczne dla ścian zewnętrznych projektu budynku D dla inwestycji Nowy Rynek 2 w Poznaniu 
Wytyczne akustyczne dla ścian zewnętrznych projektu budynku usługowo-biurowego w Gdyni
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław Zadanie 2 Odcinek od km 123+700 do 137+500 OUD KROŚCINA – operat wodnoprawny
Zespół budynków biurowo-handlowo-usługowo-mieszkalnych z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ulicach Matyi, Wierzbięcice, Wujka, Przemysłowa w Poznaniu (Nowy Rynek) – decyzja środowiskowa
Zespół Zabudowy Warzelnia Etap II w Poznaniu – decyzja środowiskowa
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia dla stacji elektroenergetycznej – transformator 110 kV zlokalizowanej w zakładzie w Turku
Zgłoszenie instalacji wentylacji stanowiska ładowania akumulatorów wózków widłowych dla zakładu w Turku 
Zgłoszenie stanowiska spawania i lutowania dla zakładu w Policach 
Zgłoszenie zbiornika na olej napędowy dla zakładu w Turku 
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ZNAK: RDOŚ-30-OO.II-66191-25/10/jc, WYDANEJ 20 WRZEŚNIA 2010 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie prac projektowych układu komunikacyjnego w obszarze ulicy Roosevelta na odcinku od Mostu Teatralnego do Mostu Dworcowego, obejmującego: 1. Rozbudowę układu komunikacyjnego ulicy Roosevelta na odcinku od Mostu Dworcowego do ulicy Bukowskiej, 2. Przebudowę węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera”.