Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy

Celem audytu jest określenie zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz określenie możliwych działań zaradczych w zakresie: 1. Ogólnych wymagań prawnych:

 • Czy firma posiada obowiązujące pozwolenia, zezwolenia, umowy, zgłoszenia?

2. Gospodarki odpadami.

 • Weryfikacja i aktualizacja kwalifikacji odpadów do konkretnego kodu odpadów.

3. Emisji do powietrza.

 • określenie obowiązków z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów
 • analiza i weryfikacja obowiązujących decyzji z zakresu emisji do powietrza
 • analiza źródeł emisji do powietrza oraz czynników wpływających na emisję

4. Gospodarki wodno-ściekowej.

 • ustalenie źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków
 • analiza pod kątem obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego

5. Gospodarki opakowaniami.

6. Archiwizacji dokumentacji środowiskowej

7. Analizy sposobu pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska dla zakładu.

Zapytaj o szczegóły

  Administratorem danych osobowych będzie Comekoprojekt sp. z o.o. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: rodo@comekoprojekt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego, a jeżeli wyrażą Państwo zgodę również w celu wysyłania informacji marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie, wysyłając informacje na podany wyżej adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.
  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci