Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy

Czy przedsiębiorstwo przestrzega przepisów zawartych w prawie środowiskowym? Czy planowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia lub decyzji wodnoprawnej? Kiedy jest ono niezbędne? Czy w prawidłowy sposób są segregowane odpady? Oferowana przez nas kompleksowa obsługa firm m.in. z Poznania w zakresie audytu ekologicznego pozwala na znalezienie odpowiedzi na te i inne pytania związane ze stosowaniem się do prawa dotyczącego ochrony środowiska. Dysponujemy doświadczonym zespołem pracowników oraz odpowiednimi narzędziami, co pozwala nam na przygotowywanie profesjonalnych analiz.

Audyt ekologiczny

Celem realizowanego przez naszą firmę w kompleksowy sposób audytu ekologicznego jest określenie zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz określenie możliwych działań zaradczych w zakresie:

1. Ogólnych wymagań prawnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów środowiskowych:

 • Czy firma posiada obowiązujące pozwolenia, zezwolenia, umowy, zgłoszenia, czy może konieczna jest decyzja wodnoprawna?

2. Gospodarki odpadami.

 • Weryfikacja i aktualizacja kwalifikacji odpadów do konkretnego kodu odpadów.

3. Emisji do powietrza.

Celem kompleksowego audytu ekologicznego jest m.in.:

 • określenie obowiązków z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów
 • analiza i weryfikacja obowiązujących decyzji z zakresu emisji do powietrza
 • analiza źródeł emisji do powietrza oraz czynników wpływających na emisję

4. Gospodarki wodno-ściekowej.

 • ustalenie źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków
 • analiza pod kątem obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego i związanej z nim decyzji środowiskowej

5. Zgodnej z prawem o ochronie środowiska gospodarki opakowaniami.

6. Archiwizacji dokumentacji środowiskowej

7. Kompleksowej analizy sposobu pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska dla zakładu.

Zapytaj o szczegóły

  Administratorem danych osobowych będzie Comekoprojekt sp. z o.o. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: rodo@comekoprojekt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego, a jeżeli wyrażą Państwo zgodę również w celu wysyłania informacji marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie, wysyłając informacje na podany wyżej adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.
  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci