Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy

Celem audytu jest określenie zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz określenie możliwych działań zaradczych w zakresie: 1. Ogólnych wymagań prawnych:

 • Czy firma posiada obowiązujące pozwolenia, zezwolenia, umowy, zgłoszenia?

2. Gospodarki odpadami.

 • Weryfikacja i aktualizacja kwalifikacji odpadów do konkretnego kodu odpadów.

3. Emisji do powietrza.

 • określenie obowiązków z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów
 • analiza i weryfikacja obowiązujących decyzji z zakresu emisji do powietrza
 • analiza źródeł emisji do powietrza oraz czynników wpływających na emisję

4. Gospodarki wodno-ściekowej.

 • ustalenie źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków
 • analiza pod kątem obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego

5. Gospodarki opakowaniami.

6. Archiwizacji dokumentacji środowiskowej

7. Analizy sposobu pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska dla zakładu.

Zapytaj o szczegóły

  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci