Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Dokumentacja aplikacyjna w przypadku projektów B+R

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to moment, w którym należy prawidłowo zaplanować projekt. Warunek jaki należy spełnić podczas ubiegania się o dotacje to odpowiednio przygotowany wniosek o dofinansowanie oraz dostarczenie go do jednostki, która ocenia projekty. W projektach B+R istotne jest wskazanie cech innowacyjnych i odniesienie ich do potrzeby rynkowej. Wniosek o dofinansowanie jest więc zarówno analizą biznesową, jak i szczegółową diagnozą stanu nauki w wybranej dziedzinie. Oferujemy Państwu przygotowanie takiego wniosku oraz wyjaśnienie całego procesu ubiegania się w szczególności w przypadku projektów na badania oraz rozwój (B+R).

Opracowanie studium wykonalności i biznesplanów

Ocena i analiza potencjału projektu, mająca na celu wsparcie procesu decyzyjnego poprzez określenie jego mocnych oraz słabych stron. Dodatkowo ocena możliwości i zagrożeń oraz zasobów, które będą potrzebne, aby projekt zrealizować. To w skrócie studium wykonalności, którego opracowanie oferujemy Państwu w ramach wsparcia podczas ubiegania się o dotację.

Dodatkowo oferujemy opracowanie biznesplanu, czyli podstawowego dokumentu, który przedstawia cel, plany długoterminowe i krótkoterminowe firmy.

Zarządzanie projektami B+R

Projekty B+R są obecnie najbardziej powszechnym wsparciem przedsiębiorców ze środków UE.. Oferujemy Państwu kompleksowe zarządzanie tymi projektami. Wśród najpopularniejszych źródeł finansowania projektów B+R można wymienić:

  • 1 POIR
  • 1 POIR
  • 2.1 POIR

Doradztwo w zakresie funduszy UE

Oprócz wsparcia w zakresie formalności oraz zarządzania projektami B+R oferujemy również pełne doradztwo związane z wydatkowaniem funduszy UE. Kompleksowe usługi doradcze obejmują wsparcie przed złożeniem dokumentów, w trakcie jak i po otrzymaniu decyzji odpowiednich jednostek. Doradzamy na każdym etapie realizacji projektów zarówno w wypełnianiu dokumentów, jak i podczas planowania ubiegania się o dotacje.

Comekoprojekt – zespół doświadczonych ekspertów i specjalistów

Mamy na swoim koncie ponad 300 zrealizowanych inwestycji, blisko 1500 opracowań i analiz w czasie blisko 10 lat działalności. Każdy klient, który zdecydował się na współpracę z nami jest zadowolony. Naszą misją jest współpraca z Klientami w oparciu o udzielenie maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji.

Zapytaj o szczegóły

    Misja

    Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

    Nasi klienci