Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Dokumentacja aplikacyjna w przypadku projektów B+R

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to moment, w którym należy prawidłowo zaplanować projekt. Warunek jaki należy spełnić podczas ubiegania się o dotacje to odpowiednio przygotowany wniosek o dofinansowanie oraz dostarczenie go do jednostki, która ocenia projekty. W projektach B+R istotne jest wskazanie cech innowacyjnych i odniesienie ich do potrzeby rynkowej. Wniosek o dofinansowanie jest więc zarówno analizą biznesową, jak i szczegółową diagnozą stanu nauki w wybranej dziedzinie. Oferujemy Państwu przygotowanie takiego wniosku oraz wyjaśnienie całego procesu ubiegania się w szczególności w przypadku projektów na badania oraz rozwój (B+R).

Opracowanie studium wykonalności i biznesplanów

Ocena i analiza potencjału projektu, mająca na celu wsparcie procesu decyzyjnego poprzez określenie jego mocnych oraz słabych stron. Dodatkowo ocena możliwości i zagrożeń oraz zasobów, które będą potrzebne, aby projekt zrealizować. To w skrócie studium wykonalności, którego opracowanie oferujemy Państwu w ramach wsparcia podczas ubiegania się o dotację.

Dodatkowo oferujemy opracowanie biznesplanu, czyli podstawowego dokumentu, który przedstawia cel, plany długoterminowe i krótkoterminowe firmy.

Zarządzanie projektami B+R

Projekty B+R są obecnie najbardziej powszechnym wsparciem przedsiębiorców ze środków UE.. Oferujemy Państwu kompleksowe zarządzanie tymi projektami. Wśród najpopularniejszych źródeł finansowania projektów B+R można wymienić:

 • 1 POIR
 • 1 POIR
 • 2.1 POIR

Doradztwo w zakresie funduszy UE

Oprócz wsparcia w zakresie formalności oraz zarządzania projektami B+R oferujemy również pełne doradztwo związane z wydatkowaniem funduszy UE. Kompleksowe usługi doradcze obejmują wsparcie przed złożeniem dokumentów, w trakcie jak i po otrzymaniu decyzji odpowiednich jednostek. Doradzamy na każdym etapie realizacji projektów zarówno w wypełnianiu dokumentów, jak i podczas planowania ubiegania się o dotacje.

Comekoprojekt – zespół doświadczonych ekspertów i specjalistów

Mamy na swoim koncie ponad 300 zrealizowanych inwestycji, blisko 1500 opracowań i analiz w czasie blisko 10 lat działalności. Każdy klient, który zdecydował się na współpracę z nami jest zadowolony. Naszą misją jest współpraca z Klientami w oparciu o udzielenie maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji.

Zapytaj o szczegóły

  Administratorem danych osobowych będzie Comekoprojekt sp. z o.o. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: rodo@comekoprojekt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego, a jeżeli wyrażą Państwo zgodę również w celu wysyłania informacji marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie, wysyłając informacje na podany wyżej adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.
  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci